Cpanel

cpanel logo
Hosting ของเราเลือกใช้ Control Panel ของ Cpanel/WHM เนื่องจากเป็น Control Panel ที่มีประสบการณ์อันยาวนาน บนระบบปฏิบัติการ Linux ซึ่งมีการใช้อย่างแพร่หลายและได้รับการยอมรับทั่วโลก โดยมีเครื่องมือที่สามารถจัดการเว็บไซท์ของท่าน ได้อย่างมืออาชีพ ซึ่งคุณสามารถทดลองใช้งาน Cpanel Admin ได้จากลิงค์ด้านล่างนี้


download iconดาวน์โหลดคู่มือการใ้ช้งาน Cpanel คลิกที่นี่